برچسبفونت نگار

فونت فارسی نگار

ف

سلام دوستان عزیر و گرامی مثل همیشه با آموزشی دیگر در خدمت شما هستیم و اینبار می خواهیم فونت فوقالعاده تمیز و کاربردی نگار رو معرفی کنیم فونت نگار یک فونت فارسی و خیلی تمیز طراحی شده هرچند در مقایس بزرگ شاید کمی مشکل داشته باشد ولی فونت نگار در مقایس هایی مثل کوچک و متوسط حرفی برای گفتن دارد از این فونت می توانید در مطالب خیلی طولانی استفاده کنید به علت سبک و خاص بودن به تازگی مورد استفاده بسیاری...

نوشته‌های تازه